afbeelding home page

Kansrijk1

06-06-2018: Een goed bezochte informatie avond over de Herinrichting van het terrein achter het dorpshuis.
Klik HIER voor enkele foto's

 Kansrijk Garrelsweer
Alfred, Gea, Tineke en Menno 

Duurzaam Garrelsweer
Marquérite, Jos en Marcel
(Menno en Alfred)
 Kansrijk2  Kansrijk3
 Terugblik
 
 • Bijeenkomst in 2016 met  dorpsgenoten i.k.v. “Kansrijk Groningen”
 • Kansrijk Garrelsweer opgericht  met 6 dorpsgenoten
 • Aanvang met plannen bespreken  en maken schetsen
 • 2 teamleden nemen afscheid
 • 4 juli 2017 eerste informatiebijeenkomst in het dorpshuis
 • Team van 4 leden naar 7 leden
 • Gesprekken met NAM en provincie over de subsidies
 • Gesprekken met de “buren” van het dorpshuis
 • Presentaties aan NAM en provincie
 • Dorpsvisie gepresenteerd tijdens Nieuwjaarsvisite
 • Inspraak tijdens gemeenteraadsvergadering voor de Dorpsvisie met ondersteuning van de Runploug
 • Aanmelding bij KNHM
 • Presentatie aan gemeente Loppersum (dhr. B. Schollema)
 • Aanmelding wijziging bestemmingsplan Garrelsweer
 • Akkoord met KNHM en Arcadis
 • Afstemming met gemeente Loppersum wijziging bestemmingsplan
 • Eerste opbrengst van de nieuwjaarsvisite en de Raboclubactie
 • Ondertekening contract met KNHM en Arcadis op 24 maart 2018
 • “Veldbezoek” van gemeente en Libau voor bestemmingsplan 5 april 2018
 • Opstart “Duurzaam Garrelsweer”, nog in stadium van plannen genereren.Contact met Buurkracht enLOPEC is inmiddels wel gelegd
      Kansrijk7  Kansrijk8  Kansrijk10
 Kansrijk6  Kansrijk4

Kansrijk5
   
 Plannen
   
   
 • Verplaatsing ijsbaan
 • Combinatie met atletiekbaan en ijsbaan
 • Vlakke baan met weinig water zodat er eerder geschaatst kan worden
 • Toegankelijk voor alle dorpsgenoten
 • Groene dorpsplaats / ontmoetingsplek
 • Wandelpad (geschikt voor rolstoelen en rollators) met bankjes
 • Bijenstal / fruitbomen / struiken met eetbare bessen / oogstfeest
 • Energie weide met windmolen en/of zonnepanelen
 • Kunst en cultuur; tentoonstellingen, voorstellingen en concerten
 • IJsbaan annex atletiek / hardloopbaan
 • Volleybal- voetbalveld (in middenterrein van ijsbaan)
 • Fitness baan
 • Jeu de boules baan
 Kansrijk11