afbeelding home page

Kansrijk1

 Kansrijk Garrelsweer
Alfred, Eric, Dirktje, Gea,
Tineke, Jaap en Menno 

Duurzaam Garrelsweer
Marquérite, Jos en Marcel
(Menno en Alfred)
 Kansrijk2  Kansrijk3  
       
 Terugblik      
 
 • Bijeenkomst in 2016 met  dorpsgenoten i.k.v. “Kansrijk Groningen”
 • Kansrijk Garrelsweer opgericht  met 6 dorpsgenoten
 • Aanvang met plannen bespreken  en maken schetsen
 • 2 teamleden nemen afscheid
 • 4 juli 2017 eerste informatiebijeenkomst in het dorpshuis
 • Team van 4 leden naar 7 leden
 • Gesprekken met NAM en provincie over de subsidies
 • Gesprekken met de “buren” van het dorpshuis
 • Presentaties aan NAM en provincie
 • Dorpsvisie gepresenteerd tijdens Nieuwjaarsvisite
 • Inspraak tijdens gemeenteraadsvergadering voor de Dorpsvisie met ondersteuning van de Runploug
 • Aanmelding bij KNHM
 • Presentatie aan gemeente Loppersum (dhr. B. Schollema)
 • Aanmelding wijziging bestemmingsplan Garrelsweer
 • Akkoord met KNHM en Arcadis
 • Afstemming met gemeente Loppersum wijziging bestemmingsplan
 • Eerste opbrengst van de nieuwjaarsvisite en de Raboclubactie
 • Ondertekening contract met KNHM en Arcadis op 24 maart 2018
 • “Veldbezoek” van gemeente en Libau voor bestemmingsplan 5 april 2018
 • Opstart “Duurzaam Garrelsweer”, nog in stadium van plannen genereren.Contact met Buurkracht enLOPEC is inmiddels wel gelegd

     Kansrijk5Kansrijk4 

 


Kansrijk6

      Kansrijk7  Kansrijk8  Kansrijk10
     
 Plannen
   
   
 • Verplaatsing ijsbaan
 • Combinatie met atletiekbaan en ijsbaan
 • Vlakke baan met weinig water zodat er eerder geschaatst kan worden
 • Toegankelijk voor alle dorpsgenoten
 • Groene dorpsplaats / ontmoetingsplek
 • Wandelpad (geschikt voor rolstoelen en rollators) met bankjes
 • Bijenstal / fruitbomen / struiken met eetbare bessen / oogstfeest
 • Energie weide met windmolen en/of zonnepanelen
 • Kunst en cultuur; tentoonstellingen, voorstellingen en concerten
 • IJsbaan annex atletiek / hardloopbaan
 • Volleybal- voetbalveld (in middenterrein van ijsbaan)
 • Fitness baan
 • Jeu de boules baan
 Kansrijk11