afbeelding home page

Kansrijk1


Nieuwsbrief 2019
Een overzicht van de gebeurtenissen afgelopen jaar van de werkgroep “Kansrijk Garrelsweer” onder directie van de vereniging Dorpsbelangen Garrelsweer.
Naast het aanboren van de financiële bijdrage voor de realisatie, zijn we als team het afgelopen jaar druk bezig geweest om de voorwaarden te creëren om tot realisatie van het plan over te gaan.

Procedure doorlopen voor het wijzigen van het bestemmingsplan.
Enquête huis aan huis in het dorp om het enthousiasme in het dorp te peilen (maart 2019).
Aanvraag van de omgevingsvergunning bij de gemeente en de vergunning bij het waterschap.
Enquête huis aan huis in het dorp om hulp uit het dorp te inventariseren en de financiering sluitend te krijgen. (december 2019)

De uitslag van de enquête, die in maart 2019 is gehouden, heeft het team weer een mooie boost gegeven om de voorbereidingen voor de uitvoering verder op te pakken.
In tussentijd is de gehele procedure rondom het aanpassen van het bestemmingsplan ook succesvol afgerond. De 2 vergunningsaanvragen zijn inmiddels positief beoordeeld.

Met betrekking tot de financiële dekking van het gehele project hebben we zo’n 90% toegezegd gekregen. We hebben nog enkele kleinere bijdragen in aanvraag. De uitslag van de  actie in het dorp, december 2019, voor de dorpsgenoten om daarmee de begroting sluitend te krijgen is nog niet bekend.

De insteek is dat in de winter van 2020 – 2021 er op de nieuwe baan geschaatst kan worden!
De komende maanden zal de focus liggen op het opzetten van een uitvoeringsteam. Op 14 oktober 2019 is er een informatie-/wervingsavond geweest om meer dorpsgenoten bij de uitvoering te betrekken. Hiervoor heeft de gemeente inmiddels ook haar hulp toegezegd. We zijn in voorbereiding om een aannemer erbij te betrekken die samen met ons het multifunctionele park gaat realiseren.
Om het geheugen nog even op te frissen hieronder de schets van de toekomstige situatie onder de noemer “Kansrijk Garrelsweer”.
Definitief
Kansrijk Garrelsweer; Tineke Bakker, Gea Hartman, Menno van der Meer, Lars Teeuwisse en Alfred van Straaten