afbeelding home page

LeafletMaak ons wijzer
Beste bewoner in het Waddengebied,

De komende jaren slaan negen natuurorganisaties de handen ineen voor het herstel van gezonde vogelpopulaties in het Waddengebied. Met het programma Wij & Wadvogels werken zij aan concrete maatregelen op plaatsen waar vogels broeden en rusten, zoals nestbescherming, aanleg van broedeilanden en herstel van hoogwatervluchtplaatsen. Daarnaast worden bewoners en bezoekers bewust gemaakt van het belang van rust voor vogels en hoe er van het Waddengebied genoten kan worden zonder daarbij vogels (onbedoeld) te verstoren.

Graag willen we de mening horen van bewoners in het Waddengebied (de gemeenten grenzend aan de Waddenzee in Groningen, Friesland en Noord-Holland en de Waddeneilanden). We hopen op uw medewerking. U kunt deze vragenlijst anoniem invullen. Dat neemt circa 10 minuten in beslag.

De gegevens uit de vragenlijst worden verzameld door Veldwerk Optimaal in opdracht van het European Tourism Futures Institute (ETFI) in het kader van het Wij & Wadvogels project. Met uw gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan. Tevens maakt u kans op een van de leuke prijzen, die verloot worden onder deelnemers die deze enquĂȘte hebben ingevuld.

Hoe kunt u uw mening geven?
Bij voorkeur vult u de vragenlijst digitaal in. U typt in de adresbalk van internet het volgende adres in: www.veldwerkoptimaal.nl/wad  (intikken in Google of een andere zoekmachine werkt niet). Klik vervolgens op START om de vragenlijst in te vullen.

Of u scant de QR code. Dan gaat u rechtstreeks naar de vragenlijst.

Hebt u geen toegang tot internet of vult u de vragenlijst liever schriftelijk in? Dan kunt u de bijgevoegde papieren vragenlijst gebruiken. U kunt de vragenlijst tot uiterlijk zaterdag 22 mei digitaal invullen of terugsturen in de bijgevoegde retourenvelop. Een postzegel is niet nodig.

Namens ETFI, bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Jan van den Einde
Senior projectleider Veldwerk Optimaal

TIP: Deze leaflet heeft slechts een gedeelte van alle bewoners bereikt, steekproefsgewijs. Toch mag elke inwoner van gemeenten grenzend aan de Waddenzee en van de Waddeneilanden de vragenlijst invullen. Geeft u daarom deze leaflet en/of de website en/of de QR code door en deel deze oproep met uw buren, familie, vrienden! Hoe meer meningen hoe beter!