Eervolle Vermelding

Ids SilviaNoaberschap Garrelsweer ontving een Eervolle Vermelding van de waarderingscommissie. Een week na de start van de coronacrisis ging de coronahulplijn in Garrelsweer al van start. In de weken daarna werd er volop gebruik van gemaakt. Bijvoorbeeld voor het maken van een praatje of een hulpvraag zoals boodschappen doen voor kwetsbare inwoners van Garrelsweer en Winneweer. Ook werden de huisartsen ontlast doordat het Noaberschap in deze dorpen medicijnen rondbracht. Namens de waarderingscommissie overhandigde Geert Jan Reinders tijdens de raadsvergadering een cheque ter waarde van €100 euro aan Ids en Silvia Osinga van Noaberschap Garrelsweer.